Contributie

De contributie aan de vereniging is inclusief het lidmaatschap van de Atletiekunie (voorheen KNAU). Bij inschrijving zijn éénmalig inschrijfkosten verschuldigd. Een overzicht van de kosten zie je hieronder.

Als je van plan bent aan grote wedstrijden deel te nemen, dan is het mogelijk een wedstrijdlicentie aan te vragen. Voor deelname aan marathons en andere evenementen is dit niet noodzakelijk.

De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Nieuwe leden dienen een machtigingsformulier in te vullen, zodat onze penningmeester het bedrag één maal per jaar, via de bank kan incasseren.

Hier is het Aanmelding Lidmaatschap en Machtigingsformulier te downloaden. Het formulier graag opsturen naar onze penningmeester. Nadat het machtigingsformulier bij de penningmeester is ontvangen, worden je gegevens aan de Atletiekunie doorgegeven.

Het IBAN-rekeningnummer van Loopgroep “De Drentsche Aa” is: NL33RABO0155618210 (BIC: RABONL2U) Rabobank Noord Drenthe te Zuidlaren.

Prijzen per 1 januari 2018

Overzicht

Nieuwe leden:

Inschrijfgeld Junioren
Inschrijfgeld Senioren & Masters
€ 15,65
€ 16,95
Lidmaatschap Junioren, Senioren & Masters (Atletiekunie)
Tweede lidmaatschap (al AU lid bij andere AU-club)
€ 40,00
€ 25,00
Totaal Junioren
Totaal Senioren & Masters
    € 55,65
€ 56,95
Wedstrijdlicentie Junioren (optioneel)
Wedstrijdlicentie Senioren & Masters (optioneel)
€ 14,30
€ 22,85
Totaal inclusief wedstrijdlicentie Junioren
(Totaal inclusief wedstrijdlicentie Senioren & Masters
    €  69,95
€ 79,80

Bestaande leden:

Lidmaatschap Junioren, Senioren & Masters (Atletiekunie)
Tweede lidmaatschap (al AU lid bij andere AU-club)
€ 40,00
€ 25,00
Totaal     € 40,00
Wedstrijdlicentie Junioren (optioneel)
Wedstrijdlicentie Senioren & Masters (optioneel)
€ 14,30
€ 22,85
Totaal inclusief wedstrijdlicentie Junioren
Totaal inclusief wedstrijdlicentie Senioren & Masters
   €,54,30
€ 62,85